Privacybeleid

BELANGRIJK LEES DIT AANDACHTIG HET GAAT OVER UW PRIVACYOp 25 Mei 2018 treedt de verstrengde privacywetgeving in werking.

Op zich is dit helemaal geen slecht nieuws, maar dit brengt voor ons als organisatie wel wat extra werk met zich mee.

Wij als VZW zijn verplicht om vanaf nu een register bij te houden met jullie gegevens en dit om jullie controle te geven over de gegevens die jullie ons toevertrouwen.


DIT BERICHT IS HEEL ERG BELANGRIJK. LEES DIT VOLLEDIG DOOR.


Bij deelname onze “Giro Mostra 500km” georganiseerd door  Giro Mostra 500 km VZW hebben jullie persoonlijke gegevens aan ons omtrent uzelf en uw voertuig of voertuigen gegeven.

Die gegevens behoren tot de privésfeer en die willen we zo goed als mogelijk beschermen.

Niemand zit erop te wachten dat je moet ontdekken dat na een dagje uit een van uw voertuigen gestolen is of dat uw huis geplunderd is. De bescherming van deze gegevens is niet alleen een taak van het bestuur maar zeker ook van jou als deelnemer van de “Giro Mostra 500km”.


Als bestuur engageren wij ons ertoe om:

- De administratieve rompslomp, registratie, informatie en dergelijke ter onzer laste te nemen.

- Jullie gegevens veilig te bewaren: slechts 2 bestuursleden kunnen deze raadplegen.

- Wij als beheerders van deze gegevens zullen er alles aan doen om de veiligheid van jullie gegevens te garanderen en maximaal te beveiligen. Wanneer er zich om de ene of andere reden toch een datalek zich zou voordoen, verbinden wij ons als beheerders er toe jullie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

- Wij als bestuur verbinden ons er toe geen gevoelig materiaal zoals foto’s / berichten / video’s te plaatsen in onze openbare Facebookgroep waarop een link gelegd zou kunnen worden tussen voertuig, woonplaats en persoon/eigenaar. Concreet gaan we bij eventueel gebruik van beeldmateriaal het kenteken onleesbaar maken en gaan we geen beeldmateriaal in privévertrekken openbaar maken. Hierbij komt één uitzondering: bij de organisatie van de “Giro Mostra 500km” worden alle deelnemers verwittigd dat er foto’s en video’s gemaakt worden ten einde op de vzw te promoten. Elkeen heeft echter het recht om foto’s / video’s te laten wissen.

- Jullie kunnen steeds bij de twee beheerders jullie gegevens opvragen en inkijken en eventueel vragen om gegevens te wissen die dan tot gevolg kunnen hebben dat u niet langer kunt deelnemen aan de “Giro Mostra 500km”


Wij vragen uitdrukkelijk dat u zich engageert om:

-Gegevens van mede deelnemers/bestuursleden zoals adressen, telefoonnummers, emailadressen, verjaardagen, …. lijst is niet limitatief, te beheren als goede huisvaders/moeders, en deze te gebruiken zoals u ook zou willen dat andere leden met uw gegevens doen.

Geef geen gegevens door buiten de “Giro Mostra 500km deelnemers” groep. Bij onregelmatigheden zullen wij als bestuur genoodzaakt zijn om maatregelen te treffen en u als deelnemer eventueel laten verwijderen.

- Neem deze houding ook aan omtrent het delen van foto’s / berichten / video’s via sociale media zoals hierboven beschreven. Het is fijn om het thuisfront op de hoogte te houden ,maar we vragen uitdrukkelijk om geen media te delen die een link tussen voertuig, persoon en woonplaats hebben.

Giro Mostra 500km VZW  kan op géén enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor wat u op sociale media deelt en de eventuele gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, maar wij als organisatie/bestuur willen er wel alles aan doen om *JULLIE* te beschermen.

- Het is belangrijk om berichten uit de afgesloten facebookpagina , Giro Mostra 500km deelnemer, waar wij de rijders informeren niet openbaar te delen. Die groep is een veilig plek waarin iedereen de juiste info krijgt i.v.m. zijn deelname.


Indien er vragen zijn over deze tekst, stel ze gerust. De strengere privacyregeling is een verplichting vanuit de Europese Overheid. Het bestuur van Giro Mostra 500km VZW vindt privacy een zeer belangrijke zaak en volgt dus ook de richtlijnen die opgelegd worden.


Tot slot, binnenkort ontvangt u een e-mail met daarin een document met de vraag om te bevestigen dat je begrijpt waarvoor wij je gegevens gebruiken en dat je weet wat je ermee kan doen. Dit is een verplichting zodat de vzw volledig in orde is met wat er moet gebeuren.


Aarzel niet ons te contacteren bij eventuele vragen op info@giromostra500km.be
Team Giro Mostra 500 km.