Info

 

Kom geregeld kijken want hier worden op regelmatige basis nieuwe weetjes gepost.

 

Het GiroMostra500km-team


Update : 03/05/2020


Belangrijke info i.v.m. Giro Mostra 500km 2020

 

Beste Deelnemer,

 

Daar wij zeer begaan zijn met onze deelnemers en de huidige ontwikkelingen met Covid-19 hebben wij beslist onze Giro Mostra 500km 2020 uit te stellen.

 

De nieuwe datum is 4-5-6 September 2020.

 

Als er geen nieuwe ontwikkelingen of maatregels komen voor September zullen wij ons uiterste best doen om een normale Giro Mostra 500km te laten doorgaan.

Indien er toch nieuwe maatregelen komen en wij onze Giro Mostra 500 Km 2020 niet op een normale manier kunnen laten doorgaan , zullen wij dan ook deze niet meer uitstellen en definitief verplaatsen naar onze normale datum in 2021.

 

Wij hebben ons voorgenomen ten laatste 15/7/2020 de knoop door te hakken moesten er nieuwe maatregelen komen.

 

Belangrijk :

Indien wij verschuiven naar 2021 kan wie wilt zijn inschrijving geld terug vragen ofwel blijft uw inschrijving voor 2021 staan en dit onder dezelfde modaliteiten zoals voorzien was voor de Giro Mostra 500 km 2020.

 

Daar wij veel vragen krijgen van deelnemers die niet konden in Mei maar wel nu, geven wij deze ook terug de mogelijkheid om alsnog mee te doen maar met een absoluut maximum van 200 deelnemers.

 

Wij rekenen op jullie begrip hiervoor en zullen garant staan voor een top event en dit zonder risico voor jullie gezondheid dewelke boven alles gaat.

 

Hou het veilig allen zodat wij snel onze hobby terug kunnen beleven.

 

 

Informations importantes sur le Giro Mostra 500km 2020

 

Cher participant,

 

Parce que nous sommes très préoccupés par nos participants et les développements actuels de Covid-19, nous avons décidé de reporter notre Giro Mostra 500km 2020.

 

La nouvelle date est le 4-5-6 septembre 2020.

 

S'il n'y a pas de nouveaux développements ou de nouvelles mesures avant septembre, nous ferons tout notre possible pour que le Giro Mostra normal de 500 km se poursuive.

S'il y a de nouvelles mesures et que nous ne sommes pas en mesure de poursuivre notre Giro Mostra 500 km 2020 de manière normale, nous ne les reporterons plus et nous les déplacerons à notre date normale en 2021.

 

Nous nous sommes engagés à couper le noeud au plus tard le 15/7/2020, de nouvelles mesures devaient être prises.

 

Important :

Si nous le reportons à 2021, vous pouvez demander un remboursement ou votre inscription restera pour 2021 dans les mêmes conditions que celles prévues pour le Giro Mostra 500 km 2020.

 

Comme nous recevons beaucoup de questions de la part de participants qui n'ont pas pu participer en mai mais qui le peuvent maintenant, nous leur redonnons la possibilité de participer mais avec un maximum absolu de 200 participants.

 

Nous comptons sur votre compréhension pour cela et nous vous garantissons un événement de haut niveau sans risque pour votre santé, ce qui est primordial.

 

Gardez tout cela en sécurité pour que nous puissions rapidement retrouver notre hobby.
 

Met vriendelijke groet, Kind regards, Meilleures salutations.

 

Dirk, Johnny, Mario en Willy
Update : 21/03/2020


Beste Deelnemer,

Daar wij zeer begaan zijn met onze deelnemers en de huidige ontwikkelingen met Covid-19 hebben wij beslist onze Giro Mostra 500km 2020 uit te stellen.

Wij zijn volop bezig de nodige maatregelen te treffen voor verschuiving naar een latere datum dit jaar.

De eerste goedkeuringen en toezeggingen hebben wij reeds ontvangen voor onze nieuwe datum.

De nieuwe datum is 21-22-23 aug 2020, maar heel belangrijk !!!

Dit is voorlopig nog onder voorbehoud !!!

Wij wachten nog op 1 belangrijke goedkeuring en vanaf wij deze definitief hebben zullen wij jullie allen onmiddellijk op de hoogte stellen.

Wij rekenen op jullie begrip hiervoor en zullen garant staan voor een top event en dit zonder risico voor jullie gezondheid dewelke boven alles gaat.

Cher participant,

Parce que nous sommes très préoccupés par nos participants et par les développements actuels de Covid-19, nous avons décidé de reporter notre Giro Mostra 500km 2020.

Nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires pour passer à une date ultérieure cette année.

Nous avons déjà reçu les premières approbations et les premiers engagements avant notre nouvelle date.

La nouvelle date est fixée aux 21-22-23 août 2020, mais c'est très important !

Pour l'instant, cela reste soumis à des réserves !!!

Nous attendons toujours une approbation importante et dès que nous l'aurons reçue, nous vous en informerons tous immédiatement.

Nous comptons sur votre compréhension pour cela et vous garantissons un événement de haut niveau sans risque pour votre santé qui est primordiale.


Met vriendelijke groet, Kind regards, Meilleures salutations.

Dirk, Johnny, Mario en Willy
Update : 01/02/2020


Beste Vespa Liefhebbers,


De inschrijving voor de 4de editie van de Giro Mostra 500km 2020 is nog open en dit tot en met 8/3/2020 of tot alle plaatsen volzet zijn.


Zoals alle jaren zullen de deelnemers weer een waardevol pakket krijgen met enkele unieke verrassingen/aandenken.
Voor het kleding pakket is er een mooie upgrade gedaan zodat iedereen weer iets uniek zal hebben wat alleen voor de deelnemers voorzien is en zoals geweten ook nooit te koop komt voor niet deelnemers.


Inschrijvingsgeld is 215 € en omvat :

 

 • Een gepersonaliseerde “Giro Mostra 500 km” -vest
 • Een gepersonaliseerde eventplaket
 • Een eventbadge en -pin
 • Gepersonaliseerde startnummer
 • Diploma
 • Middagmaal op zaterdag en versnaperingen bij tussenstops
 • Cena Gala en prijsuitreiking op zondagmiddag
 • Foto start deelnemer
 • Bezemwagen
 • Goodiebag met tal van verrassingen
 • ???


Voor het vertrek en aankomst kunnen wij ook nu laten weten dat dit vanaf het sfeervolle
C-Mine Genk zal zijn.
Voor de toeschouwers en supporters zal er een overdekt terras zijn op een 10 meter van het start en aankomst podium.


Voor inschrijving of inlichtingen kunnen jullie steeds terecht op www.giromostra500km.be


Ook dit jaar zal de stand van de Giro Mostra 500km aanwezig zijn op de Mostra Scambio beurs te C-Mine op 8 Maart 2020
Team Giro Mostra 500km


 

Update : 05/08/2019


Beste Giro Mostra 500km deelneemster / deelnemer,

 

Hierbij onze eerste info voor onze “Giro Mostra 500km 2020”

 

Onze nieuwe datum is reeds gekend.


Noteer alvast het weekend van 15, 16 en 17 mei 2020 in jullie agenda.


Meer info in de loop van volgende maanden.

INFO

Info