Info

 

Kom geregeld kijken want hier worden op regelmatige basis nieuwe weetjes gepost.

 

Het GiroMostra500km-team


Beste Deelnemer en Deelneemster,

 

Daar wij zeer begaan zijn met onze deelnemers en de huidige Covid-19 ontwikkelingen voorlopig niet goed zijn alsook de vooruitzichten, hebben wij beslist onze Giro Mostra 500km 2021 uit te stellen.

 

De nieuwe datum is 3-4-5 September 2021.

 

Voor deze speciale 5de editie van de Giro Mostra 500 km hebben wij een zeer mooi feest programma gemaakt en willen wij dit ook optimaal door jullie laten beleven.

Daar wij nu geen zekerheid hebben en in samenspraak met locatie partners en Stad Genk denken wij dat uitstel de enige goede beslissing is.

 

Als er geen nieuwe ontwikkelingen of maatregels komen voor September zullen wij ons uiterste best doen om een super en vooral veilige Giro Mostra 500km te laten doorgaan.

Indien er toch nieuwe maatregelen komen en wij onze Giro Mostra 500 Km 2021 niet op een normale manier kunnen laten doorgaan , zullen wij dan ook deze niet meer uitstellen en definitief verplaatsen naar onze normale datum in 2022.

 

Wij hebben ons voorgenomen ten laatste 15/7/2021 de knoop door te hakken moesten er nieuwe maatregelen komen.

 

Belangrijk :

Indien wij verschuiven naar 2022 kan wie wilt zijn inschrijving geld terug vragen ofwel blijft uw inschrijving voor 2022 staan en dit onder dezelfde modaliteiten zoals voorzien was voor de Giro Mostra 500 km 2021.

 

Daar wij veel vragen krijgen van deelnemers die niet konden in Mei maar wel in September, geven wij deze ook terug de mogelijkheid om alsnog mee te doen maar met een absoluut maximum van 200 deelnemers.

Er zijn momenteel nog 39 vrije plaatsen beschikbaar.

 

Wij rekenen op jullie begrip hiervoor en zullen garant staan voor een top event en dit zonder risico voor jullie gezondheid dewelke boven alles gaat.

 

Hou het veilig allen zodat wij snel onze hobby terug kunnen beleven.

 

 

Met vriendelijke groet, Kind regards, Meilleures salutations.

 

Dirk, Johnny, Mario en Willy
Chers participants et participantes,


Comme nous sommes très inquiets pour nos participants et que les développements actuels du Covid-19 ne sont pas aussi bons que les perspectives, nous avons décidé de reporter notre Giro Mostra 500km 2021.


La nouvelle date est le 3-4-5 septembre 2021.


Pour cette 5e édition spéciale du Giro Mostra 500 km, nous avons créé un très beau programme de fête et nous voulons que vous en fassiez l'expérience de la meilleure façon possible.

Comme nous n'avons maintenant aucune certitude et en consultation avec les partenaires de localisation et la ville de Genk, nous pensons que le report est la seule bonne décision.


S'il n'y a pas de nouveaux développements ou de nouvelles mesures en septembre, nous ferons de notre mieux pour que le Giro Mostra continue sur 500 km et soit particulièrement sûr.

S'il y a de nouvelles mesures et que nous ne pouvons pas poursuivre notre Giro Mostra 500 km 2021 de manière normale, nous ne la reporterons plus et nous la déplacerons à notre date normale en 2022.


Nous avons l'intention de décider au plus tard le 15/7/2021 si de nouvelles mesures sont prises.


Important :

Si nous reportons à 2022, vous pouvez demander un remboursement ou votre inscription restera valable pour 2022 et ce, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le Giro Mostra 500 km 2021.


Comme nous recevons de nombreuses demandes de participants qui n'ont pas pu participer en mai mais qui ont pu participer en septembre, nous leur donnons également la possibilité de participer à nouveau mais avec un maximum absolu de 200 participants.

Il reste encore 39 places disponibles.


Nous comptons sur votre compréhension et nous vous garantissons un événement de haut niveau sans risque pour votre santé, ce qui est primordial.


Gardez-le en sécurité pour que nous puissions tous profiter à nouveau de notre hobby.Bien à vous, salutations Meilleures.


Dirk, Johnny, Mario et Willy


Beste Giro Mostra 500km vrienden,

 

Als deelnemer aan één van de vorige edities krijgen jullie als eerste de kans om in te schrijven voor onze feesteditie.

Deze is beperkt voor 200 deelnemers .

 

De inschrijvingen gaan voor jullie open op 1/12/2020 en dit vanaf 9.00 uur en dit tot 31/12/2020 .

Indien er dan nog plaatsen over zijn, gaan de inschrijvingen open voor nieuwe deelnemers.

 

Alle info en inschrijfdocumenten zijn te vinden op onze website  www.giromostra500km.be

of via onderstaande link.

 


 

Chers amis du Giro Mostra 500km,

 

En tant que participant à l'une des éditions précédentes, vous serez le premier à vous inscrire à notre édition du parti.

Le nombre de participants est limité à 200.

 

Les inscriptions seront ouvertes pour vous le 1/12/2020 de 9h00 au 31/12/2020 .

S'il reste des places, les inscriptions seront ouvertes à de nouveaux participants.

 

Toutes les informations et les documents d'enregistrement sont disponibles sur notre site web www.giromostra500km.be.

ou via le lien ci-dessous.


 

Met vriendelijke groet, Kind regards, Meilleures salutations.

 

Dirk, Johnny, Mario en Willy


INFO

Info